BẠN LÀ DOANH NGHIỆP


Việc tìm kiếm được những người ảnh hưởng sẽ không đủ cho bạn. Vì để 1 chiến dịch truyền thông qua Người Ảnh Hưởng được hiệu quả thì ngoài việc “Tìm kiếm được những người ảnh hưởng phù hợp”, bạn còn phải có được các kỹ năng khác như: Tạo chiến dịch, xây dựng nội dung, phân phối và seeding, thống kê và đánh giá. Xem thêm bài viết về truyền thông bằng Người Ảnh Hưởng

Chúng tôi (Công ty NAH) sẽ giúp các bạn các bước sau

  1. 1. Tạo chiến dịch truyền thông: Xây dựng chiến dịch truyền thông trên Mạng xã hội phù hợp với ngân sách và mục tiêu
  2. 2. Tìm kiếm đối tượng phù hợp, bao gồm:
    • Phân loại nhóm nào phù hợp với chiến dịch
    • Tìm ra đối tượng của từng nhóm dựa trên công cụ tìm kiếm của Facebook
  3. 3. Xây dựng nội dung truyền thông phù hợp
  4. 4. Phân phối và chăm sóc chiến dịch
  5. 5. Tổng kết và đánh giá hiệu quả của chiến dịch

LIÊN HỆ

HOTLINE: 093.789.3311 - Email: lienhe@nguoianhhuong.vn

Tham gia hỏi đáp trên group Facebook của chúng tôi tại đây